Opdateret: 30-04-2024

Praktisk info:

Affald skal tage med hjem og det må ikke smide i de tønder der er til opfej fra gulvet

Man skal rydde op efter sig selv, når man forlader banen. Vær venlig at respektere den affaldssortering, som er på stedet: Affald, dåser og metal, flasker/dåser med pant. Tomme gasflasker, co2 patroner og diverse smøremidler skal tages med hjem og sorteres korrekt i din bopælskommune. Det er strengt forbudt at smide affald af nogen art på området. Dette gælder især cigaretter, når der ryges udenfor porten.

 

Smid kun pant flasker/dåser i poserne med flasker/dåser.

 

HPA-tanke skal forblive uden for bygningen.

Aldersgrænsen for deltagelse i spil er 16 år. Deltagere mellem 16 og 18 år skal medbringe en underskrevet forældretilladelse.

Alle våben skal være forsvarligt dækket til, når man bevæger sig til og fra banen. Der må altså ikke være synlige våben på området uden for banen.

Spil-lederen og den dags ansvarlige har med bestyrelsens mandat retten til at smide personer væk fra området uden refundering af billet eller kontingent, hvis dette vurderes nødvendigt.

Gentagende brud på reglerne kan medføre karantæne og der refunderes ikke dags billet eller kontingent. (Karantænens varighed vil blive vurderet ud fra regelbruddet af bestyrelsen).

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til spil-lederen eller den dags ansvarlige på dagen eller ved at sende en mail til: mail@odenseairsoft.dk

Baneregler:

 1. Når man er ramt, er man ramt. Det gælder alt udstyr og ens våben. Er man i tvivl, er man også ramt. Bliver man ramt af rikochetterende kugler, tæller dette ikke som at være ramt.
  1. Bliver du ramt af en holdkammerat, tæller det også som at være ramt.

 2. Når man bliver ramt, råber man RAMT/HIT højt og tydeligt, og rækker den en arm i vejret. Man forfalder banen, uden at tale til nogen på vej ud. Går man igennem en dør/åbning, er det tilladt at sige død man kommer igennem.

 3. Magasinet tages ud af våbenet, og tør skydes inden man går ind i safezone.

 4. Bilndfire/prefire er ikke tilladt, man skal kunne se hvad man skyder på, gennem sit sigte-middel. Det vil sige man SKAL have hovedet med rundt når man skyder over dækninger, gennem døre og lignende. Vil med skyde gennem en sprække i væggen, som er mindre end ens hoved. Skal mundingen af ens våben, være 3 meter væk.

 5. Det er strengt forbudt at skyde mod loftet, lamper og vinduer.

 6. Vil man skyde hen over en dækning, skal man kunne gøre det naturligt. (Ingen hop, eller riflen oppe over hovedet). Flytbare vægge går fra gulv til loft, og man kan ikke skyde over eller under disse.

 7. Det er ikke tilladt at hoppe op på eller over dækninger.
  -det er dog tilladt at bruge trapperne i vinduerne
 8. Der er kun spil-lederen som kan ændre på banen.

 9. Bang-reglen. Man kan dræbe folk ved at sige bang, hvis følgende er opfyldt.
  1. Modstanderen må ikke vide man er der
  2. Man skal kunne røre modstanderen 
  3. Man kan kun bange en person. (Står der to, kan man kun bange den ene ud)
  4. Hvis man bliver ”banget” ud. Råber man ikke ramt, men forlader bare banen i stilhed efter ninjaen er gået videre.

 10. Det er IKKE tilladt at råbe efter andre at de er ramt. Går en spiller ikke ud, efter han er ramt. Kan man gå hen til ham og sige “DU ER DØD” hvorefter begge spiller forlader banen. Du kan ikke kalde andre døde eller ud hvis du selv er død.

 11. Spiller som ikke er med i spillet, må ikke affyre våben, imens der er et spil i gang.
 12. Kommer man til at bryde en regel som fx. at skyde fuldauto eller skyde under/over en dækning, melder man sig død og går ud i safezone.
 13. Når man er død og forlader banen, så flytter man en af de farvede klodser fra højre mod venstre. Holdet uden armbånd er blåt hold og holdet med armbånd er gult hold.
 1. Hvis man bryder en regel, som at skyde under en dækning, skyde fuldauto eller lignende så melder man sig DØD og forlader banen.
 2. Det er ikke tilladt at spille i påvirket tilstand, og der må ikke nydes nogen form for stimulanser (alkohol eller stoffer) på området

 3. Skulle der komme uvedkommende ind på området, eller opstå en alvorlig situation, skal spillet stoppes. Alle spillere råber “STOP SPIL!” højt og tydeligt, så spil-leder kan håndtere situationen.

 4. Der er nul tolerance over for skænderier på banen. Eventuelle diskussioner tages uden for banen. Kan man ikke selv løse problemet – tag fat i spil-leder. 

Våbenregler:

Man skal lade sig chronografere med den kugletype man vil anvende under spillene.

 • Regler for semi er MAX 1,21 joule
 • Fuldauto og burst er ikke tilladt
 • Speed og spam-tapping er ikke tilladt. Misbruges dette, kan det udløse advarsel og restriktion af mængden af kugler i luften under spil for at undgå overmarkering af spillere.

Kuglevægten er max 0,28 gram og farven er fri.

Alle våben skal chronograferes inden de tages i brug på banen. Dette gælder ikke låne våben. Der kan blive taget stik prøver i løbet af dagen, hvis det ses som nødvendigt.

Granat-regler:

 • Granater må kun have et udkastningshul.
 • De må kun kastes med underhånd og mod gulvet. 
 • De må kun være drevet af gas og kaste kugler ud.
 • De må ikke kastes over eller under dækninger.
 • Bliver man ramt af en kugle fra granaten eller hvis den lander inden for 1 meter af hvor du står, er du død.
 • Granaten skal selvfølgelige gå af, for at have en effekt.
 • Alle granater skal godkendes af spil-lederen på dagen
 • Man må ikke samle andres granater op 

Shotgun regler:

Det er kun shotguns som er manuelle og pump action som er tilladt. De skal kunne overholde følgende:

 • MAX 0,8 joule med 0,28 grams
 • Skal bruge magasin af shell- typen. 
 • Tromle, m4 adapter osv. er ikke tilladt.
 • Skyder maks 3 kugler par aftræk.
 • Skal være drevet af fjeder eller gas. HPA, CO2 eller AEG er ikke tilladt
 • Ingen GANGSTA-SKYDNING (SLAMFIRE). Hvilket betyder at holde triggeren inde og pumpe løs.
 • Spillederen kan på dagen bestemme hvordan holdene evt. skal omrokeres hvis der er skævvridning i holdenes balance på baggrund af mængden af shotguns på banen.

Sikkerhedsudstyr:

Under spil på banen SKAL man bære sikkerhedsudstyr der dækker fra pande til hage og øre til øre. Sikkerhedsudstyr består af enten en full-face maske eller tætsiddende goggles med linse og en underdel af metal. Bruger man goggles og netunderdel, skal øre dækkes af en tætsiddende hue, balaclava eller lignende.

Skydebriller godkendes ikke hos ODA.

Scroll to Top